Gudstjenester

 

 

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

4. august

kl 10.00

7. søndag efter trinitatis  

Lukas 19, 1-10 

18. august

kl 10.00

9. søndag efter trinitatis

Lukas 16, 1-9

8. september

kl 10.00

12. søndag efter trinitatis

Marcus 7, 31-37

22. september

Høstgudstjeneste

 

kl 10.00

 

14. søndag efter trinitatis

Lukas 17, 11-19