Gudstjenester

 

 

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

 4. april 

Kl 10.00

1. påskedag 

18. april 

kl 10.00

9. maj 

kl 14.00

Gudstjeneste og generalforsamlng