Gudstjenester

 

 

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

4. august 

 

18. august 

 

8. september

 

22. september 

kl 10.00

 

kl 10.00

 

kl 10.00

 

kl 10.00

7. søndag efter trinitatis  

Lukas 19, 1-10

9. søndag efter trinitatis

Lukas 16, 1-9

12. søndag efter trinitatis

Markus 7, 31-37

14. søndag efter trinitatis

Lukas 17, 11-19